Oficjalne zasady Footbag Golf

Spis treści

 §1. Przewodnik gracza

 • §1.01 Uprzejmość
 • §1.02 Porządek gry
 • §1.03 Czas gry

 §2. Sprzęt

 • §2.01 Footbagi używane w grze
 • §2.02 Oznaczanie ruchu
 • §2.03 Dołki
 • §2.04 Obszary zielone

§3. Zasady gry

 • §3.01 Prawidłowe kopnięcia
 • §3.02 Rozpoczęcie gry
 • §3.03 Oznaczanie miejsca upadku footbag’u (lie)
 • §3.04 Postawa gracza
 • §3.05 Ułatwienia
 • §3.06 Niebezpieczne miejsce kopnięcia
 • §3.07 Zakłócanie gry
 • §3.08 Miejsce kopnięcia nad powierzchnią ziemi
 • §3.09 Auty
 • §3.10 Gra ze złego miejsca kopnięcia
 • §3.11 Zgubiony footbag
 • §3.12 Obowiązkowy tor lotu
 • §3.13 Wtoczenie footbag’a do dołka (roll-ups)

§4. Procedury zawodów

 • §4.01 Warunki specjalne
 • §4.02 Rozpoczęcie gry
 • §4.03 Punktacja
 • §4.04 Deszcz i ryzykowne warunki
 • §4.05 Dyskwalifikacje i zawieszenia
 • §4.06 Grupy i sekcje
 • §4.07 Remisy

§5. Podstawowe terminy

§1. Przewodnik gracza

§1.01. Uprzejmość

I. Ogólne zasady: Gracze powinni zadbać o to, by nie rozpraszać w jakikolwiek sposób uwagi innych graczy występujących w danym momencie, szczególnie tyczy się to wydawania różnych odgłosów oraz wszelkich prób wizualnego zakłócania gry. Przykładami nieuprzejmych zachowań są: krzyki, freestyling, modyfikacja trasy, granie poza kolejnością, rzucanie bądź kopanie golfbagami, ćwiczenie kopnięć oraz inne próby gry niezgodnej z zasadami. Dozwolone jest natomiast ostrzeganie w razie nieprzewidzianych okoliczności – np. ostrzeżenie kogoś przed lecącym w jego kierunku footbag’iem.

Zasady uprzejmości obejmują także inne zachowania, takie jak: pomoc przy poszukiwaniu zagubionej zośki, pomoc przy przenoszeniu sprzętu, uczciwość przy podawaniu wyników, etc. Gracze nie powinni zaczynać gry dopóki nie są pewni, że kopnięty przez nich bag nie będzie przeszkadzać żadnemu innemu graczowi, ani nie będzie stwarzać potencjalnego zagrożenia dla kogokolwiek z obecnych. Gracze powinni obserwować kopnięcia innych uczestników, aby pomóc w określeniu położenia „chybionego kopnięcia” oraz zapewnić zgodność z zasadami gry.

II. Palenie: Zasady uprzejmości wymagają, aby gracze palący dbali o to, by ich nałóg nie przeszkadzał innym zawodnikom.

III. Naruszenie zasad: Gracz, który nie przestrzega zasad uprzejmości, może być ostrzeżony przez innego gracza bądź przez sędziego; wszyscy zawodnicy z grupy będą powiadomieni o ostrzeżeniu. Za każde późniejsze złamanie przepisów, w tej samej rundzie będzie wyznaczana kara “jednego kopnięcia”. Zgodnie z przepisem o dyskwalifikacjach i zawieszeniach, powtarzające się naruszenie zasad uprzejmości może zakończyć się wykluczeniem z gry.

§1.02. Porządek gry

I. Kolejność rozgrywki: Porządek, w jakim gracze rozpoczynają rozgrywkę jest określony przez kolejność, w jakiej wypełniane były karty wyników. Kolejność rozpoczęcia na następnych dołkach zależy od liczby punktów z poprzedniego dołka: zaczyna gracz o najmniejszej liczbie punktów, itd. Jeśli przy poprzednim dołku wynikiem był remis, zlicza się punkty z poprzednich dołków, dotąd, aż któryś z graczy będzie miał większą liczbę punktów.

II. Kolejność gry: Zawsze zaczyna gracz znajdujący się ze swoim footbag’iem najdalej od dołka. Granie poza kolejnością jest złamaniem zasad uprzejmości i może być zgłoszone przez każdego gracza w grupie.

III. Kopnięcie treningowe: Jeżeli gracz wykona kopnięcie treningowe lub dodatkowe (kopnięcie) jakimkolwiek footbag’iem w czasie trwania
rundy (runda trwa od momentu rozpoczęcia pierwszego dołka do zakończenia ostatniego dołka danej rundy), ponosi karę jednego kopnięcia. Podrzucanie ręką footbag’a lub jakiegokolwiek innego przedmiotu w celu testowania warunków pola gry jest traktowane jako kopnięcie treningowe, a gracz również ponosi karę jednego kopnięcia. Naruszenie przepisów musi być zaobserwowane jednocześnie przez co najmniej dwóch graczy, bądź sędziego.

IV. Odpowiedzialność gracza: Gracz jest odpowiedzialny za to, aby gra przebiegała zgodnie z regulaminem. Jeśli gracz kopie z właściwego startu (ang. tee – przeważnie jest to ostatni zaliczony dołek, chyba, że trasa ma starty w innych miejscach niż dołki) i nie trafi w obowiązkowy tor lotu lub kopnie w kierunku niewłaściwego celu oraz gdy błąd zostanie zauważony w czasie poprzedzającym oddanie jego karty w tej rundzie, gracz nie może powtarzać startu, musi kontynuować, aż zaliczy dołek prawidłowo. Jeśli gracz w tym przypadku już trafił w cel, jego miejsce następnego kopnięcia (lie) musi być zaznaczone na ziemi w odległości metra od tego celu. Jeśli gracz zaczyna z nieprawidłowego punktu startowego (teeing area) i ten błąd zostanie zauważony wcześniej, niż jego karta wyników zostanie oddana, gracz musi powtórzyć dołek, a nieprawidłowe kopnięcia będą dodane do jego wyników jako kopnięcia treningowe. W każdym przypadku, gdy gra przebiegała nieprawidłowo i błąd nie został naprawiony do czasu, gdy karta gracza została zwrócona w danej rundzie, gracz ten powinien otrzymać karę sześciu kopnięć działającą wstecz.

V. Granie równoczesne: Żadna grupa nie może zacząć grać póki grupa poprzedzająca ją, grająca na tym samym dołku, nie ukończyła go. Wyjątek stanowią tu przepisy §3.09 i §4.03.

§1.03 Czas gry

I. Limit: Każdy gracz ma maksymalnie 30 sekund na wykonanie kopnięcia po tym jak:

1. Kopnięcie wykonał poprzedni zawodnik;

2. Gracz wykorzystał prawidłowo czas na przybycie i odnalezienie swojego znacznika;

3. Miejsce gry jest “czyste” i pozbawione przeszkód.

II. Naruszenie zasad: Przy pierwszym naruszeniu zasad w rundzie, gracz jest ostrzegany przez dwóch graczy z grupy albo sędziego. Przy każdym następnym naruszeniu zasad w tej samej rundzie, zauważonym przez dwóch lub więcej graczy albo sędziego, gracz ponosi karę jednego kopnięcia.

§2. Sprzęt

§2.01. Footbagi używane w grze

I. Wymiary: Footbag używany podczas zawodów powinien być wypełniony luźnym granulatem, posiadać kształt przybliżony do kuli oraz zostać wykonany z miękkiego i giętkiego materiału skóropodobnego. Ważna jest także odpowiednia waga (20 – 70 g) oraz jego średnica (2,54 – 6,35 cm).

II. Zmiana: Footbagi mogą być wymieniane w każdej chwili trwania gry.

III. Zatwierdzenie: Footbagi muszą posiadać zgodę dyrektora turnieju, jeśli ich zgodność z normami zostanie zakwestionowana przez innego gracza. Żaden footbag nie może uzyskać zatwierdzenia dyrektora, jeśli nie spełnia jakiejkolwiek z norm podanych w punkcie I.

§2.02. Oznaczanie ruchu

Każdy z graczy musi zaznaczyć miejsce, z którego będzie wykonywał następne kopnięcie przez znacznik (marker) o średnicy od 5 do 10 cm i o wysokości nieprzekraczającej 7,5 cm. Można użyć w tym celu footbag’a nie wykorzystywanego do gry lub mini dysk.

§2.03. Dołki

I. Wymiary: Regulaminowe wymiary dołka to 45 cm średnicy i położenie 45 cm ponad powierzchnią ziemi

Przypis: wersja amerykańska, w Europie nie ma wymogu umieszczania dołka nad powierzchnią ziemi, często natomiast wykorzystuje się naturalne dołki np. dziupla w drzewie, etc., podobnie ze średnicą – większość graczy bazuje na dołkach o 25-30 cm średnicy.

II. Trafienie: Aby zaliczyć dołek, footbag musi wylądować wewnątrz wyznaczonego dołka i zostać w nim. Jeśli footbag zostanie na krawędzi dołka, trafienie uznane jest za celne. Jeśli footbag zakręci się w dołku, po czym z niego wypadnie, dołek uznaje się za niezaliczony, a gracz kopie następny raz z miejsca, gdzie upadł footbag.

III. Przeszkody: W promieniu 150 cm od celu niedozwolone są jakiekolwiek przeszkody, nie powinna także przebiegać w tej odległości granica pola gry.

§2.04. Obszary zielone

I. Rozmiar: Rozmiar obszaru zielonego może się różnić; odległość od krawędzi do środka dołka waha się od 6 do 15 metrów.

II. Oznaczanie: Musi istnieć wyraźna linia otaczająca obszar zielony, aby gracze wiedzieli, gdzie obowiązuje ich przepis dotyczący roll-up (§3.13).

III. Nachylenie: Niekorzystne nachylenie obszaru zielonego uznawane jest za przeszkodę. Obszar zielony musi być na tyle poziomy, na ile jest to możliwe w promieniu pięciu stóp od środka dołka.

§3. Zasady gry

§3.01. Prawidłowe kopnięcia

Wszystkie odbicia muszą zaczynać się od podrzucenia footbag’u dłonią, tak żeby footbag znalazł się w powietrzu przed wykonaniem odbicia. Footbag musi całkowicie stracić kontakt z ręką, a jego kontakt z butem musi nastąpić przed kontaktem footbag’u z ziemią.

§3.02. Rozpoczęcie gry

Grę rozpoczyna przy każdym dołku zawodnik kopiący z miejsca startu (teeing area). Wszystkie odbicia muszą być poprzedzone podrzuceniem footbag’a ręką. Gdy gracz zacznie kopać, musi ukończyć dany dołek.

§3.03. Oznaczanie miejsca upadku footbag’u (lie)

I. Ogólne: Po rozpoczęciu, kopnięty footbag musi być zostawiony w miejscu, w którym upadł do czasu, gdy na ziemi zostanie położony legalny znacznik w ten sposób, by stykał się z footbag’iem. Znacznik nie może być poruszony do czasu, aż odbicie nie zostanie zakończone.

II. Naruszenie zasad: Przy pierwszym naruszeniu zasad w rundzie, gracz jest ostrzegany przez dwóch graczy z grupy albo sędziego. Przy każdym następnym naruszeniu zasad w tej samej rundzie, zauważonym przez dwóch lub więcej graczy albo sędziego, gracz ponosi karę jednego kopnięcia.

III. Uszkodzenie footbag’u: Jeżeli kopnięty footbag rozpadnie się i spadnie na ziemię w więcej niż jednej części, za wynik odbicia uznaje się miejsce upadku największej części footbag’u.

§3.04. Postawa gracza

I. Ogólne: Podczas kopnięcia, jeden z punktów podparcia gracza musi być położony w odległości 25 cm za znacznikiem, na pozornej linii biegnącej od dołka przez środek znacznika. W momencie wykonywania kopnięcia, żaden punkt oparcia nie może zetknąć się ze znacznikiem, bądź żadnym punktem leżącym bliżej dołka niż tylna część znacznika. Wykroczenie poza znacznik jest dozwolone po odbiciu footbag’u, za wyjątkiem kopnięć wewnątrz obszaru zielonego.

{mosimage}

II. Putting: Każde kopnięcie wewnątrz obszaru zielonego jest traktowane jako putt. Podczas odbijania stopa opierająca się na ziemi musi stać dokładnie w miejscu upadku footbag’u z poprzedniego odbicia. Przekroczenie tego punktu po odbiciu footbag’u powodujące kontakt gracza z jakimkolwiek obszarem pola bliżej dołka niż tylna część znacznika wywołuje tzw. falling putt i jest niedozwolone. Gracz musi opanować całkowicie równowagę zanim zacznie udawać się w kierunku dołka.

III. Naruszenie zasad: Aby naruszenie uznano za ważne, musi być ono zauważone w ciągu trzech sekund od momentu złamania przepisów. Skarga powinna być wniesiona przez innego członka grupy – poza kopiącym, lub przez sędziego. Kiedy jest wniesiona przez gracza, musi zostać potwierdzona przez conajmniej jeszcze jednego zawodnika z danej grupy, może być to również kopiący. Przy pierwszym naruszeniu zasad pozycji w danej rundzie, gracz otrzymuje ostrzeżenie. Przy każdym następnym naruszeniu zasad pozycji w tej samej rundzie, gracz ponosi karę jednego kopnięcia. Wszystkie kopnięcia, przy których naruszono zasady postawy muszą być powtórzone zanim kolejni gracze z grupy podejmą grę. Naruszenia zasad postawy powstałe poza obszarem zielonym muszą być powtórzone z miejsca gdzie nastąpiło naruszenie. Jeśli naruszenie nastąpiło wewnątrz obszaru zielonego, gracz powtarza z miejsca, gdzie footbag upadł po naruszeniu.

Ad§3.04 Przypis: W Europie nie ma aż tak restrykcyjnych zasad dotyczących ułożenia stopy podczas kopnięcia. Wydaje się, że najistotniejszą zasadą jest punkt oparcia dokładnie w miejscu znacznika i nie przekraczanie linii miejsca upadku footbag’a podczas kopnięcia. Gracze w Europie pilnują także, by noga po kopnięciu wróciła na miejsce, z którego została oderwana.

§3.05. Ułatwienia

I. Ogólne: Przeszkody, które są stałymi lub integralnymi częściami pola gry, nie mogą być usunięte lub przywiązane, lub w jakikolwiek inny sposób zmienione, w celu ułatwienia wykonania odbicia przez grającego, za wyjątkiem tego, aby umożliwić grającemu zajęcie poprawnej pozycji na miejscu kopnięcia (lie). Przy uderzaniu z takiego miejsca gracz musi wybrać pozycję, która wymaga najmniej przemieszczania jakiejkolwiek części przeszkody pomiędzy miejscem kopnięcia i dołkiem.

II. Przeszkody nietrwałe: Gracz może zmienić położenie miejsca kopnięcia (lie), gdy nietrwałe przeszkody uniemożliwiają grającemu ustawienie się, bądź wykonanie kopnięcia. Przeszkody nietrwałe to np.: kałuża, błoto, liście, złamane gałęzie (oderwane od drzewa), sprzęt innych graczy, ruchome śmietniki, pojazdy mechaniczne, groźne szkodniki lub zwierzęta, a także inni ludzie uniemożliwiający bezpieczną grę. W sytuacji, w której trwała, bądź nietrwała natura przeszkody jest niejasna, decyzję podejmuje sędzia. Przed rozpoczęciem rundy dyrektor turnieju może wyznaczyć tereny, na których gracze mogą dokonać zmiany położenia miejsc kopnięć (lie).

III. Procedura: Aby uzyskać możliwość zmiany miejsca kopnięcia, gracz musi najpierw spróbować usunąć przeszkodę. Jeśli okaże się to trudne, miejsce kopnięcia można przenieść w najbliższe możliwe miejsce, nie bliżej do dołka (chyba, że jest to jedyne miejsce niewykraczające poza granice pola gry) i nie dalej niż 5 metrów od prawdziwego miejsca kopnięcia, po zgodzie większości grupy lub sędziego.

IV. Naruszenie zasad: Za naruszenie zasad gracz ponosi karę jednego kopnięcia. Jeśli grający świadomie zniszczy cokolwiek na polu gry, podlega karze dwóch kopnięć; naruszenie zasad w obu przypadkach musi być zaobserwowane przez dwóch lub więcej graczy, bądź sędziego. Jeśli dyrektor uzna wykroczenie za wystarczająco poważne, gracz może zostać wykluczony z gry zgodnie z przepisem o dyskwalifikacjach i zawieszeniach – §4.05.

§3.06. Niebezpieczne miejsce kopnięcia

Gracz może uznać miejsce kopnięcia (lie) za „niebezpieczne” i poprosić o przeniesienie go w inne, dostępne miejsce, leżące w odległości do pięciu metrów od poprzedniego, przyjmując za to karę jednego kopnięcia. Jeśli gracz zdecyduje, że nie ma w odległości pięciu metrów od niebezpiecznego lie odpowiedniego miejsca, może przenieść miejsce kopnięcia w inne miejsce na polu gry, przyjmując za to karę dwóch uderzeń. W żadnym z przypadków, nowe miejsce nie może znajdować się bliżej dołka niż miejsce niebezpieczne.

§3.07. Zakłócanie gry

I. Ogólne: Footbag, który uderzy w innego gracza, widza, czy zwierzę zostaje w miejscu, w które upadł. Jeśli wyleci poza pole gry, bądź zostanie złapany, a następnie wyrzucony, jego miejsce zaznacza się możliwie blisko punktu kontaktu, tak jak to określi większość grupy lub sędzia. Gracze nie powinni stać, ani zostawiać swojego sprzętu, w miejscach, w których mógłby on zakłócać tor lotu. Gracz znajdujący się najdalej może wymagać od innych uczestników gry, aby zaznaczyli ich lie lub zabrali swój sprzęt zanim rozpocznie kopnięcie, jeśli uważa, że cokolwiek z wyżej wymienionych może przeszkadzać mu w odbiciu. Jeśli footbag leżący na ziemi lub znacznik zostanie przesunięty, musi zostać odłożony jak najbliżej poprzedniego położenia, tak, jak zdecyduje większość grupy lub sędzia. Wyjątkiem jest tu footbag, który kopnięty prawidłowo (competitively kicked footbag) w wyniku przeniesienia przez czynniki zewnętrzne np. wiatr leży poza terenem pola gry, bądź miejsce jego upadku znajduje się nad powierzchnią ziemi – wtedy powinno się wyznaczyć nowe miejsce kopnięcia.

II. Naruszenie zasad: Każdy gracz, który świadomie wpływa na tor kopniętego footbag’a, lub umyślnie przesuwa leżącego footbag’a lub znacznik w inne miejsce od prawidłowego otrzyma karę dwóch kopnięć, jeśli zostanie to zaobserwowane przez przynajmniej dwóch graczy lub sędziego.

§3.08. Miejsce kopnięcia nad powierzchnią ziemi

I. Poniżej 30 cm: Jeżeli footbag zatrzyma się ponad powierzchnią ziemi (ale niżej niż 30 cm), na drzewie lub innym obiekcie znajdującym się na polu gry, to jego miejsce kopnięcia (lie) zostanie zaznaczone na ziemi, dokładnie pod tym miejscem. Jeśli punkt na ziemi, leżący dokładnie pod miejscem, gdzie upadł footbag, znajduje się poza polem gry, miejsce upadku zostaje określone jako aut, a gracz zostanie ukarany zgodnie z przepisem o autach. Jeśli jakikolwiek inny powód nie pozwala na wyznaczenie punktu miejsca kopnięcia (lie) bezpośrednio pod miejscem upadku footbag’u, nowe miejsce ruchu zostanie wyznaczone tak blisko, jak to możliwe za tym punktem, na pozornej linii łączącej punkt z dołkiem.

II. Powyżej 30 cm: Jeżeli footbag zatrzyma się wyżej niż 30 cm ponad powierzchnią ziemi, mierząc od najniższego punktu footbag’u, do powierzchni ziemi bezpośrednio pod nim, grający otrzyma karę jednego kopnięcia. Gracz powinien kontynuować grę z lie wyznaczonego według powyższej zasady (przepis A). Jeśli footbag upadnie, bez pomocy gracza lub widza, w miejsce znajdujące się poniżej jednej stopy nad powierzchnią ziemi zanim gracz dotrze do lie odpowiednio wykorzystując czas, nie ponosi on kary.

III. Rozwiązanie: Jeżeli footbag leży nieokreślenie wysoko nad powierzchnią ziemi i zostanie przeniesiony przez jakiegokolwiek gracza, wcześniej niż większość grupy lub sędzia dokona oceny wysokości odnośnie spełniania kryterium jednej stopy, gracz który to uczynił, otrzymuje karę dwóch kopnięć. Lie zostaje ocenione na będące poniżej jednej stopy i oznaczone według ww. zasad (I, II).

§3.09. Auty

I. Ogólne: Footbag uznaje się za autowy, kiedy można dokładnie zobaczyć pole autowe, znajdujące się pomiędzy krawędzią footbag’u a linią granicy pola gry, w czasie, gdy gracz dotrze do footbag’u lub punktu, gdzie znajdował się on ostatnio wewnątrz granic pola gry, rozsądnie wykorzystując czas.

II. Kara: Gracz, którego footbag wypada na aut otrzymuje karę jednego kopnięcia. Footbag zostaje przyniesiony na pole gry na dostępne miejsce kopnięcia, w miejscu, którym opuścił pole gry, wyznaczonym przez większość grupy lub sędziego. Jeżeli wyautowanie footbag’u jest kwestią sporną, decyzję podejmuje większość grupy lub sędzia.

III. Rozwiązanie: Jeżeli footbag po upadku w miejscu będącym kwestią sporną zostanie podniesiony przez któregokolwiek z graczy zanim podjęta zostanie decyzja, gracz ten otrzymuje karę dwóch kopnięć. Footbag uznaje się wtedy za będący w polu gry i oznacza zgodnie z powyższą zasadą (przepis I).

§3.10. Gra ze złego miejsca ruchu

I. Ogólne: Kiedy jeden gracz zacznie grę z miejsca ruchu innego gracza, gra musi zostać wstrzymana, a gracz, który popełni wykroczenie musi natychmiast postarać się odszukać gracza, z którego lie zaczął grać. W razie dłuższej przerwy w grze grupa odsuwa się i pozwala innym grupom na grę, a winny gracz pomaga w odszukaniu prawidłowego miejsca ruchu.

II. Poprawki: Jeżeli błąd może być naprawiony zanim gracz dokonujący przewinienia skończy dołek, gracz ten powraca do gry ze swojego prawidłowego miejsca ruchu. Każde kopnięcie wykonane z nieprawidłowego miejsca przed odkryciem pomyłki jest liczone jako kopnięcie treningowe i zostanie dodane do wyniku tego gracza. Poza tym, gracz ten otrzymuje karę dwóch kopnięć.

III. Rozwiązanie: Gracz, którego miejsce ruchu było błędnie użyte, otrzyma, decyzją większości grupy lub sędziego, dogodne miejsce, położone możliwie blisko poprzedniego. Jeżeli złe miejsce ruchu było oznaczone footbag’iem, który zgubiła poprzednia grupa, gracz, który zgubił footbag nie otrzymuje pozwolenia na powtórkę rozgrywki z tego miejsca.

§3.11. Zgubiony footbag

I. Ogólne: Footbag uznawany jest za zagubiony, jeżeli gracz nie może znaleźć go przez dwie minuty po przybyciu na miejsce, gdzie ostatnio footbag był widziany. Dwóch graczy lub sędzia musi wyznaczyć początek odliczania dwóch minut. Zanim footbag uzna się za zaginiony, wszyscy członkowie grupy powinni (po uprzedniej prośbie) pomóc w szukaniu go.

II. Rozwiązanie: Jeżeli footbag uzna się za zaginiony, oznacznik kładzie się w miejscu, gdzie footbag był ostatnio widziany i dostępnym do gry, przy zgodzie większości grupy lub sędziego. Gracz otrzymuje karę jednego kopnięcia. Jeżeli footbag uważany za zagubiony odnajdzie się, zanim wyniki danej rundy zostaną zatwierdzone i okaże się być używanym przez innego gracza, gracz dopuszczający się tego musi powtórzyć grę od miejsca ruchu według zasady §3.10-III. Jeśli gracz wybierze powtarzanie z prawidłowego lie, musi mu towarzyszyć przynajmniej dwóch graczy z grupy lub sędzia. Gracz nie może powtarzać dołka. Wynik gracza za cały dołek będzie się składał ze wszystkich kopnięć i kar zanim footbag został zgubiony, a także z tych, które wykonał i otrzymał powtarzając dołek. Bez względu na poprzedni wynik gracza z dołka, musi zostać ustanowiony nowy wynik.

§3.12. Obowiązkowy tor lotu (dog-leg)

A. Ogólne: Jeżeli dołek ma obowiązkowy tor lotu, footbag musi przelecieć przez ten tor po właściwej stronie, by gracz mógł zaliczyć dołek. W trakcie przechodzenia przez tor lotu footbag musi być cały czas kopany w wyznaczonym kierunku. Jeśli footbag zostanie kopnięty w niewłaściwą stronę, gracz, w celu zaliczenia toru lotu w prawidłowym kierunku, musi kopnąć go z powrotem.

B. Oznaczanie miejsca ruchu: Jeżeli pozorna linia prosta z miejsca ruchu do dołka nie prowadzi w tym samym kierunku co tor lotu, tor lotu powinien być rozważony jako dołek, dla zachowania zasad postawy gracza i oznaczania ruchu.

C. Obserwowanie toru lotu: Footbag przechodzący ponad obowiązkową wysokością jest uznawany za prawidłowy, jeśli dwóch lub więcej graczy oceni, że przeszedł po właściwej stronie pozornej linii biegnącej od środka obowiązkowego punktu.

§3.13. Wtoczenie footbag’a do dołka (roll-ups)

Kopnięcie spoza zielonego obszaru jest uznawane za celne, jeśli footbag upadnie i zostanie na bazie dołka. W tym przypadku uznaje się odbicie (rykoszet) footbag’u lub jego wtoczenie na bazę. Putt, czyli odbicie wewnątrz zielonego obszaru, musi trafiać bezpośrednio z powietrza do dołka; w tym przypadku trafienie w bazę się nie liczy.

§4. Procedury zawodów

§4.01. Warunki specjalne

Reguły zarządzające specjalnymi warunkami, które mogą zaistnieć na polu gry zostaną wyraźnie zdefiniowane i wyjaśnione graczom przed rozpoczęciem turnieju. Żaden z ustanowionych przepisów nie może być sprzeczny z „IFC Rulebook”.

§4.02. Rozpoczęcie gry

I. Ogólne: Karty wyników powinny być rozdane uczestnikom turnieju w wyznaczonym czasie przez graczy z pierwszego miejsca startowego na każdym z dołków rozpoczynających (tee – off). Następnie, grupy powinny otrzymać odpowiedni czas, by dotrzeć do wyznaczonych dołków.

II. Sygnał: Głośny sygnał dźwiękowy, np.: trąbka, klakson, używany jest do wyznaczenia dwóch minut pozostałych do rozpoczęcia gry. Sygnał ten powinien składać się z serii krótkich dźwięków. W tym czasie, zawodnicy muszą skończyć przygotowania i skierować się bezzwłocznie w kierunku ich tee. Ciągły (długi) sygnał dźwiękowy rozpoczyna rundę i daje znak sędziom lub osobom liczącym punkty (scorekeeper’om) do ogłoszenia kolejności rozgrywki.

III. Spóźnienie: Jeżeli gracz jest nieobecny w czasie wywoływania, osoba licząca punkty (scorekeeper) powinien poczekać 30 sekund. Jeśli gracz do tej pory nie wykona ruchu, do całkowitego wyniku z tego dołka dodaje mu się trzy punkty. Ten przepis stosuje się na wszystkich późniejszych dołkach startowych (tee-offs), na których gracz jest nieobecny w czasie wzywania. Żaden dołek nie może być powtórzony.

IV. Nieprzybycie: Jeżeli gracz ominie całą rundę, zostanie wykluczony z gry, zgodnie z przepisem o dyskwalifikacjach i zawieszeniach – §4.05.

V. Zaliczanie dołka: Jeżeli gracz rozpocznie grę na którymkolwiek z dołków, musi go zaliczyć, zanim zacznie grę na następnym.

§4.03. Punktacja

I. Ogólne: Po zaliczeniu każdego dołka, osoba licząca punkty (scorekeeper) odczytuje imiona i nazwiska graczy w kolejności, jakiej są one zapisane na kartach wyników. Wywołany gracz powinien podać wynik, w sposób słyszalny dla wszystkich graczy i tej osoby. Osoba licząca punkty notuje podany wynik i czyta go jeszcze raz, tak, aby każdy z zawodników z danej grupy mógł go usłyszeć.

II. Adnotacje: Ostrzeżenia i kary otrzymane przez gracza za naruszenie zasad powinny być odnotowane na karcie wyników, wskazując liczbę naruszeń i dołek, przy którym wystąpiły.

III. Niezgodność: Jeżeli wystąpią jakiekolwiek niezgodności odnośnie wyników, które podaje gracz, grupa musi dokonać przeglądu dołka i próbować odświeżyć pamięć gracza. Jeśli jest to niemożliwe, gracze wzywają sędziego i stają z boku, umożliwiając następnym grupom grę. Sędzia podejmie decyzję opartą na zasadach i opinii grupy. Gra w tej grupie nie może być wznowiona, dopóki sprzeczność nie zostanie wyjaśniona. Decyzja podjęta przez sędziego jest ostateczna, a wynik będzie wpisany na kartę wyników i podpisany przez sędziego.

IV. Weryfikacja: Na końcu rundy wszyscy gracze i scorekeeper podpisują własne karty wyników, wskazując, że wszyscy gracze i sędzia potwierdzają prawidłowość wyników, przy każdym dołku i wyniku końcowego. Jednakże, wynik końcowy nie jest oficjalny, dopóki nie zostanie ogłoszony przez dyrektora turnieju.

V. Poprawki: Jeżeli wszyscy gracze w grupie zgadzają się, że wynik został zapisany z błędem, można nanieść poprawki zanim karty wyników zostaną zwrócone. Po oddaniu kart wyników wynik nie może zostać zmieniony. Jeżeli później zostanie dowiedzione, że wynik przy dołku, bądź wynik końcowy był błędnie zapisany, dyrektor powinien:

1. Wymagać, by wyniki uzyskane przez poszkodowanego gracza powróciły do normy, jeżeli wynik był wyższy niż uzyskany;

2. Dodać trzy punkty karne za każde błędnie policzone uderzenie na korzyść gracza.

VI. Scorekeeping: Gracze w grupie powinni wymieniać się odpowiedzialnością, za liczenie punktów proporcjonalnie. Gracz, który jest pierwszy na liście jest odpowiedzialny za zebranie kart wyników przed rozpoczęciem rundy i jest pierwszym scorekeeper’em. Wszyscy gracze są odpowiedzialni za zwrot własnych kart wyników na 15 minut przed zakończeniem rundy. Złamanie tej zasady, automatycznie narzuca na zawodnika karę sześciu kopnięć.

VII. Kary: Kara może zostać orzeczona w każdej chwili, kiedy zostanie zauważone naruszenie zasad i do czasu, kiedy nastąpi ogłoszenie wyników przez dyrektora. Wyjątkiem jest tu kara za wykorzystywanie pola gry w nieodpowiedni sposób lub za granie ze złego miejsca ruchu, która może działać wstecz, w każdej chwili do zakończenia turnieju.

§4.04. Deszcz i ryzykowne warunki

I. Ogólne: Jeżeli według dyrektora turnieju ulewny deszcz lub niebezpieczne warunki mogą stanowić zagrożenie do kontynuowania gry i jej przebiegu, gra zostaje zatrzymana. Sygnał zakończenia gry będzie taki sam, jak sygnał rozpoczęcia. Gracze powinni natychmiast przerwać grę i powrócić do dołka startowego, klubu, lub terenu wyznaczonego przez dyrektora. Gra przy dołku, przy którym toczyły się rozgrywki, kiedy dano sygnał stopu zostanie powtórzona, chyba, że wszyscy gracze w grupie zaliczyli dołek.

II. Przerwy: Dyrektor może zezwolić graczom na przerwę czekając na poprawę pogody, zarządzając jednocześnie, aby gracze wracali o każdej pełnej godzinie, aż gra zostanie wznowiona lub runda zostanie przełożona.

III. Przekładanie rozgrywek w czasie: Dyrektor może przełożyć niedokończoną część rundy na późniejszy termin, jeśli warunki nie poprawiają się w ciągu dwóch godzin lub wcześniej zapadnie zmrok. Wyniki uzyskane przez graczy w danej rundzie będą ważne w przełożonej na później grze, kiedy do takowej dojdzie.

IV. Kary: Gracze, którzy wstrzymali grę zanim dano odpowiedni do tego sygnał, otrzymują karę dwóch kopnięć za każdy dołek, który opuścili wcześniej niż gracze kontynuujący grę aż do czasu przerwania jej przez dyrektora. Dyrektor powinien wykorzystać średnią liczbę dołków, zaliczonych przez grupy, które kontynuowały grę, aby określić za ile dołków gracze, którzy zatrzymali grę przedwcześnie powinni ponieść karę dwóch kopnięć. Kara minimalna, za przedwczesne ukończenie gry powinna wynosić dwa kopnięcia.

§4.05. Dyskwalifikacje i zawieszenia

I. Ogólne: Gracz może zostać zdyskwalifikowany wyłącznie przez dyrektora turnieju, włącznie z możliwością pozbawienia gracza nagrody pieniężnej i \ lub braku zwrotu kosztów wpisowego, zgodnie z decyzją dyrektora za spełnienie jakichkolwiek z warunków dyskwalifikacji wymienionych powyżej lub za:

1. Niesportowe zachowanie: np. przeklinanie, rzucanie przedmiotami w gniewie, otwarta nieuprzejmość w stosunku do kogokolwiek z obecnych;

2. Świadome niszczenie roślin, wyposażenia pola gry lub jakiejkolwiek innej własności będącej częścią pola golfowego lub parku;

3. Każdą jawną próbę złamania zasad gry.

§4.06. Grupy i sekcje

I. Ogólne: Wszyscy gracze będą losowo podzieleni na grupy lub osadzeni, a następnie grupowani według zsumowanej liczby punktów po każdej rundzie.

II. Podział: Amatorzy i gracze zaawansowani będą oddzieleni od graczy profesjonalnych. Wyjątkiem jest sytuacja, w której chcemy uniknąć grup liczących mniej niż trzech graczy.

III. Grupy: Grupy nie powinny liczyć mniej niż trzech graczy, chyba, że według dyrektora istnieją warunki łagodzące, zachęcające do gry fair play. W przypadkach, gdzie gra razem mniej niż trzech zawodników, potrzebny jest sędzia, który towarzyszy grupie; może on uczestniczyć w grze, jeśli nie zakłóca w ten sposób rozgrywki pozostałych graczy.

IV. Sekcje: Jeżeli uczestników jest więcej niż dopuszczalna liczba grających w jednej rundzie, pole zawodów może być podzielone na sekcje. Każda sekcja powinna mieć równą liczbę czołowych graczy i graczy średnich.

V. Awansowanie: Jeżeli warunki oddziałują odmiennie na grę poszczególnych sekcji, dyrektor może rozważyć użycie odpowiedniej procedury przerwania gry i awansowania zawodników. Procedura ta polega na wybraniu z każdej sekcji proporcjonalnej liczby graczy o odpowiedniej liczbie punktów awansujących do następnej fazy rozgrywek. Wybierając odpowiednią liczbę awansujących graczy powinno się wziąć pod uwagę, by wszyscy oni mogli kontynuować grę w tym samym czasie. Przy użyciu tej procedury, w wyniku przejścia do następnej fazy rozgrywki punkty są liczone na nowo.

§4.07. Remisy

I. Ogólne: Jeżeli wystąpi remis i kilku graczy osiągnie wartość niezbędną np.: do zakwalifikowania się do dalszych rozgrywek, wszyscy zawodnicy na tym samym poziomie punktowym powinni zakwalifikować się.

II. Rozstrzyganie: Pomiędzy rundami, kiedy grupy się zmieniają, pozycje remisowe powinny być zmienione w następujący sposób: kiedy czyszczone są karty wyników, gracz z najmniejszą liczbą uderzeń w rundzie zostaje najwyżej w rankingu. Remisowe miejsca w wyniku końcowym, przy rozgrywkach o nagrody, muszą być rozstrzygnięte w trybie ‘sudden death’ (nagła śmierć). Remisy w pozostałych wynikach końcowych powinny być oficjalnie zanotowane jako remisy. Gra ‘sudden death’ rozpoczyna się od dołka numer 1, chyba, że został wyznaczony inny dołek przez dyrektora przed rozpoczęciem turnieju.

§5. Podstawowe terminy

 • Dołek (hole) – cel, który musi by ć osiągnięty, aby zaliczyć część rozgrywki.
 • Kara kopnięcia (penalty kick) – kopnięcie dodawane do punktacji gracza za naruszenie zasad gry lub za przeniesienie miejsca ruchu (lie).
 • Kopnięcie (kick) – jakiekolwiek, zamierzone bądź niezamierzone, działanie wykonane przez gracza, który jest w posiadaniu footbag’u i powoduje zmianę jego pozycji z punktu startowego bądź miejsca ruchu.
 • Kopnięcie treningowe (practice kick)- poruszenie, zamierzone bądź niezamierzone, footbag’a stopą lub kolanem, które nie zmienia miejsca ruchu, ponieważ nie zostało wykonane w odpowiednim czasie, na miejscu startowym, miejscu ruchu, lub gracz już wcześniej wykonał kopnięcie z tych miejsc.
 • Miejsce ruchu, miejsce upadku (Lie) – punkt na ziemi, na który upadł footbag po kopnięciu. Jest to miejsce, z którego gracz wykonuje następne kopnięcie.
 • Niebezpieczne miejsce ruchu (unsafe lie) – miejsce, przy którym gracz stwierdza, że przeszkody uniemożliwiają mu bezpieczne zajęcie pozycji i wykonanie kopnięcia. Zmiana pozycji miejsca ruchu wiąże się z karą jednego kopnięcia.
 • Obowiązkowy tor lotu (dog-leg) – ograniczenie dotyczące lotu footbag’a, które wymaga tego, by minął on konkretny obiekt na swojej drodze do dołka.
 • Ostrzeżenie (warning) – upomnienie gracza za naruszenie zasad, uświadamiające go, że za kolejne wykroczenia tego typu w tej samej rundzie zostanie ukarany.
 • Przeszkoda – każda rzecz na polu gry, która utrudnia graczowi zajęcie pozycji lub wykonanie kopnięcia.
 • Punkt podparcia – jakakolwiek cześć ciała gracza, która jest w kontakcie z ziemią lub innym obiektem dającym podparcie.
 • Putt – każde kopnięcie wykonane na obszarze zielonym.
 • Putt (falling) – putt, po którym gracz dotknie jakiegokolwiek obiektu położonego za lie, zanim odzyska całkowitą równowagę.
 • Sędzia (official) – osoba posiadająca pozwolenie na sędziowanie od IFPA lub IFC, mająca na względzie przestrzeganie zasad gry.
 • Znacznik (marker) – przedmiot do zaznaczenia miejsca upadku i ruchu, który umieszcza się na ziemi, tak by dotykał footbag’a.