Oficjalne zasady Footbag Net

Spis treści:

 1. Zasady gry:
  1. Procedury przygotowawcze
  2. Podstawy
  3. Serw
  4. Punkty
  5. Powinności sędziego meczu
  6. Przerwa
  7. Gra poza boiskiem
  8. Faule
 2. Procedury zawodów:
  1. Selekcja – ranking / seeding
  2. Forma podwójnych eliminacji
  3. Forma pulowa
 3. Słowniczek

 

01. Zasady gry

 01.1 Procedury przygotowawcze
 • Boisko:

– Rozmiary boiska do gry w Footbag Net są identyczne dla rozgrywek single i double. Boisko jest szerokie na 610cm i podzielone w połowie linią środkową, długie na 1340cm i przedzielone w połowie siatką tworząc po dwa równe kwadraty po obu stronach. Kwadrat po prawej stronie serwującego nazywany jest „parzystym”, natomiast kwadrat po lewej stronie serwującego nazywany jest „nieparzystym”, czyli parzyste punkty serwuje się z prawej strony (0,2,4,…10) a nieparzyste po lewej stronie (1,3,5…11).

– Siatka zawieszona jest na wysokości 152,5cm a jej oczko nie powinno być większe niż 2,5cm średnicy.

– Boisko może być rozstawiane na różnego typu nawierzchniach. Musi ona być wolna od dziur i nierówności oraz bezpieczna dla gracza. Na zewnątrz wskazana jest krótko przycięta trawa, natomiast wewnątrz – wykładzina lub powierzchnia antypoślizgowa.

– Linie wyznaczające boisko powinny być widoczne – min. 1,5cm szerokości. Oficjalne rozmiary linii to 4-5cm. Jeżeli netbag dotknie linii podczas gry, zostaje uznany jako zagranie w polu.

 • Netbag:

Wybór Netbaga – przed rozpoczęciem gry, zawodnik/zespoły powinni zdecydować, jaką zośką będą grać. W momencie, kiedy grający mają problem z podjęciem decyzji, sprzęt zapewnia organizator zawodów.

 • Rzut monetą:

Jest wykonywany w pierwszej grze (i w trzeciej jeżeli jest potrzebny)  aby wyłonić stronę lub serw. Gracz lub zespół, który wygra rzut monetą ma prawo do wyboru pierwszeństwa serwu lub wyboru strony. Jeżeli jest rozgrywany trzeci set, wyboru automatycznie dokonuje gracz lub drużyna, która w pierwszej grze nie wygrała rzutu monetą.

 • Gotowość:

Każda osoba uczestnicząca w rozgrywce musi być gotowa, tzn. stać na odpowiednim polu lub za linią serwu, zanim serw zostanie wykonany. Serwujący musi otrzymać znak od odbierającego o swojej gotowości.

 • Zmiana stron:

Gracze lub zespoły zmieniają stronę przed drugim setem. W trzecim secie meczu lub w meczu jednosetowym, gracze zmieniają się po uzyskaniu 6punktów w secie do 11 lub zmieniają się po uzyskaniu 8 punktów w secie do 15 punktów.

01.2 Podstawy
 • Żyjący Footbag:

Footbag jest uznany za żywego (aktywnego) momencie kontaktu z serwującym i uznanym za martwego w momencie jego kontaktu z ziemią w polu lub poza nim. Oprócz tego gdy gracze wykorzystają wszystkie odbicia a footbag będzie znajdował się na ich polu lub spowodują faul.

 • Legalne odbicia:

Legalne odbicie footbaga jest wykonywane tylko przez  uprawnione strefy ciała, tak że footbag utrzymuje się w locie.

 • Klasyfikacja Graczy:

Żaden gracz nie jest uprawniony do gry w niższej dywizji w tych samych zawodach (używając single net jako standardu). Gracz biorący udział w single net w zaawansowanej grupie (pro), nie może brać udziału w double net w początkującej grupie (intermediate).

 • W grze doubles net:

– gracze nie są uprawnieni do zmiany składu zespołu z jakiegokolwiek powodu gdy ich pierwszy mecz zawodów jest w trakcie rozgrywki lub zakończył się;

– używanie rąk lub innych części ciała do zasłaniania odbierającemu widoku serwu jest zabronione.

 

01.3 Serw
 • Każdy serwujący ma jedną szansę do wykonania poprawnego serwu. Gracze uznani w klasyfikacji jako początkujący(novice), są uprawnienie do dwóch prób. Serw jest wykonywany jest zza linii serwisowej po skosie. Jeżeli serw uderzy w siatkę (Let-Serw) lecz spadnie poprawnie na pole odbierającego, serwujący jest uprawniony do ponownego serwu, gdy sytuacja się powtórzy oznacza to stratę dla serwującego.
 • Serw z ręki: Serwujący musi upuścić lub wyrzucić footbaga w powietrze zanim kopnie go przez siatkę.
 • Rotacja serwu: Gdy serwująca osoba lub zespół ma wynik zero lub liczby parzyste to serw jest wykonywany z prawej strony. W momencie kiedy serwujący serwuje wynik nie parzysty, serw jest wykonywany z lewej strony. Serw musi przelecieć po ukosie na pole odbierającego. Serwując z lewej strony serwuje się na lewe pole odbierającego. W grze double net gracze zmieniają się stronami tak, aby serwujący zawsze znajdował się na odpowiedniej połowie/polu. Zespół odbierający pozostaje na swoich pozycjach bez zmian.
 • Rotacja serwujących: w grze double net w każdym nowym secie meczu, zespół serwujący wybiera osobę wykonującą pierwszy serw. Po każdej następnej stracie rotacja następuje według nadanej kolejności na początku gry. Serwis jest wykonywany na zmianę w każdej turze gry. W drugim secie gry, przegrany serwuje gracz/zespół serwuje pierwszy. Rzut monetą decyduje o pierwszym serwie w pierwszym i trzecim secie. Gdy nie ma sędziego punktowego (sędzia meczu) a zespół wykona serw ze złego pola, zespół traci serw i punkty, które zdobył dzięki niemu, ogłasza się faul serwisowy. Wszyscy gracze muszą znajdować się na odpowiednich polach podczas serwu.
 • Punkty: Serwujący musi wymówić wynik przed każdym serwem.
 • Pozycja partnera: W grze double, partner serwującego musi znajdować się wewnątrz swojego pola. Partner nie może zasłaniać swoim ciałem serwu graczowi odbierającemu serw, inaczej zostaje uznany faul serwisowy partnera.
 • Pozycja nogi podtrzymującej: Noga podtrzymująca (supportleg) serwującego musi całkowicie znajdować się za linią końcową/serwisową boiska oraz w polu ograniczonym liniami bocznymi do momentu wykonanego serwu tzn. kontaktu nogi z footbagiem.

01.4 Punkty

A.      Punkt: jest przyznawany tylko zespołowi serwującemu. Punkt jest przyznawany gdy gracz/zespół odbierający nie przebije footbaga przez siatkę. Przekroczy przyznaną mu ilość odbić lub zmieni ich kolejność (dwa odbicia w single, trzy odbicia na przemian w double) lub spowoduje faul.

B.       Strata: Serwis zostaje oddany przeciwnej drużynie/graczowi gdy serwujący gracz/zespół wykona serw, który nie dotrze do pola odbierającego, nie odbierze przebicia powracającego, zostanie przekroczona ilość lub kolejność przyznanych odbić, dwukrotnie zostanie wykonany Letserve lub faul.

C.      Gra/Set: zostaje zakończony gdy gracz zdobędzie 15 punktów .Sędzia Główny zawodów może zdecydować czy mecze eliminacyjne mają być grane do 11punktów. Serw musi zostać wygrany przewagą dwóch punktów.

D.      Mecz: zostaje wygraniy gdy gracz/ zespół wygra dwa z trzech możliwych setów. Wyjątkiem są rozgrywki grane do 15 punktów jako cały mecz.(podwójne eliminacje, podział na grupę wygrani ,przegrani)

01.5 Powinności sędziego meczu:

    Gracze mogą prosić o sędziego meczu lub sędziów w każdym rozgrywanym

     meczu. Obowiązkami sędziego meczu są:

A.     Punktacja: Wywołanie/ogłoszenie wyniku przed każdym serwem.

B.     Zmiana serwu: Prowadzenie zmian podczas serwów i pilnowanie poprawnego ich  wykonywania.

C.     Let serw: ogłaszanie wszystkich Let Serwów (serw, który dotknął siatki)

D.     Linia: Ogłoszenie lini zostaje wykonane tylko na specjalne życzenie gracza lub sędziego bocznego.

E.      Przerwa: Ogłoszenie przerwy w grze lub pomiędzy serwami.

F.      Kontrola widowni: kontrola widowni, hałasu i przemieszczania się ludzi.

G.     Arbiter: Rozstrzyga konflikty między graczami.

H.     Powtórka: Ogłoszenie powtórki serwu, jeżeli jest to konieczne.

I.        Przerwa dla kontuzji: Przerwa ogłoszona, jeżeli gracz dozna kontuzji.

J.       Sędziowie liniowi: Jest odpowiedzialny za pracę sędziów liniowych.

K.    Poza boiskiem: Jest odpowiedzialny za utrzymanie gry poza boiskiem.

01.6 Przerwa

A Dopuszczalna ilość: na każdy mecz są przyznawane trzy przerwy. Nie więcej niż

         dwie przerwy mogą zostać wykorzystane podczas jednego setu.

B Czas trwania: Maksymalna przerwa podczas setu to dwie minuty. Pomiędzy setami przerwa może trwać maksymalnie trzy minuty

C Przerwa dla kontuzji: Podczas meczu, gdy zajdzie potrzeba może zostać ogłoszona, przerwa dla kontuzji, która trwa maksymalnie trzy minuty.

D Kary: Jeżeli czas trwania przerwy zostanie naruszony przez gracza, przyznawany jest Faul „Delay of Game Foul”.

01.7 Gra poza boiskiem

Footbag może powrócić do gry spoza boiska jeżeli zostanie przebity przez siatkę po wewnętrznej stronie lini bocznych oraz wyląduje na  polu odbierającego. Jeżeli footbag wyleci poza pole gry za siatkę na wysokości pola przeciwników, musi zostać przebity spowrotem na pole do gry, nie ingerując w pole gry przeciwników i przebity przez siatkę według powyższej zasady.

01.8 Faule

 Jeżeli Faul zostanie wykonany przez zespół serwujący, jego wynikiem jest Strata serwu. Jeżeli Faul zostanie wykonany przez zespół odbierający, jego rezultatem jest punkt przyznawany serwującemu. Z wyjątkiem Faulu opóźnienia gry „Delay of Game Foul”. Faul może zostać przyznanym tylko gdy Footbag jest określonym jako „żywym”.

A.      Faul ilości odbić: W grze single gdy gracz odbije footbaga więcej niż dwa razy, w Double gdy gracz odbije footbaga dwa razy podrząd  faul zostaje przyznany.

B.     Faul złapania: Gdy footbag zostanie złapany bądź zatrzymany na nodze.

C.     Faul techniczny siatki: Gdy gracz dotknie jakąkolwiek częścią ciała siatki lub fragmentu naciągu siatki. Faul zostaje przyznany do trzech sekund po upadku footbaga na ziemię, czyli aż nie zostanie uznany martwym.

D.     Faul w powietrzu: Gdy gracz dotknie przeciwnika podczas przecinania płaszczyzny siatki ponad lub pod siatką.

E.      Faul odbierającego: w Double gdy gracz odbierze serw, który nie jest jego w ustalonej kolejce.

F.      Faul lini serwisowej: gdy noga na której stoi gracz (suport leg) dotknie lub przekroczy linię końcową/serwisowa boiska podczas wykonywania serwu lub gdy gracz wykona serw nie będąc wewnątrz strefy serwisu swojego pola.

G.     Faul wszystkich odbić: W single gdy gracz odbije więcej razy niż dwa, a w Double gdy zespół wykona więcej odbić niż trzy zanim Footbag zostanie przebity przez siatkę.

H.     UpperBody Faul: Gdy gracz dotknie Footbaga inną częścią ciała niż stopy i nogą poniżej kolana, upperbody foul zostaje przyznany.

I.        Opóźnienie gry: Gdy czas przerwy zostanie przekroczony(01.6B,C)

J.       Faul strefy: Gdy gracz dotknie Footbaga ponad siatką na polu przeciwnika zanim Footbag zostanie uznany martwym(01.2A)

  02.Procedury Zawodów

         Dyrektor zawodów, jest odpowiedzialny za przeprowadzenie selekcji i określenie rodzaju zawodów/rozgrywek. Podążaj za poniższymi wskazówkami.

  02.1 Selekcja/Ranking(seeding)

         Ranking jest używany we wszystkich zawodach sankcjonowanych przez WFA. Aby

         wybrać/wyłonić czołowych graczy w single i double net.

A.     Udział Rozgrywek: Ranking dla każdej kategorii jest oparty na ilości graczy, którzy wzięli udział w rozgrywkach w poprzednich latach i ukończyli je plus wyniki z ostatnich dwóch zawodów , które rozpatrują teraźniejszy ranking.

B.     Sumowanie punktów: Jeden punkt plus 1 dla rozgrywek Single lub 2 dla rozgrywek w Double jest przyznawany dla każdej osoby która ukończyła rozgrywki w wymienionych kategoriach. Przykład:

Jeżeli 14 osób startowało w Single Net to osoba na pierwszym miejscu otrzymuje 14 punktów, druga 13 punktów, trzecia 12 punktów i tak dalej aż ostatnia otrzymuje 1 punkt. Jeżeli pięć zespołów brało udział w rozgrywkach w Double Net to za pierwsze miejsce gracze otrzymują 10 punktów, za drugie miejsce 8 punktów aż do ostatniego miejsca, które otrzymuje 2 punkty.

C.     Rejestracja wyników w rankingu: (seeding) Wyniki z każdych zawodów sankcjonowanych przez IFPA powinny zostać wysłane do dwóch tygodni po zakończeniu zawodów do James Harley, Net Committee Member lub władzom PSF. Sprawozdanie powinno posiadać: Nazwę i datę zawodów, wyniki ze wszystkich rozegranych zawodów, Ranking graczy osiągnięty na zawodach.

D.     Czas: Ranking (seeding) zostaje uaktualniony w momencie dostarczenia sprawozdania.

E.      Dostępność Rankingu (seeding): Dyrektor zawodów powinien poprosić o aktualny ranking na dwa tygodnie przed zawodami.

F.      Kryteria: System rankingu graczy powinien służyć dyrektorowi zawodów jako podpowiedź do wyłonienia grup. Oprócz rankingu powinno się wziaść pod uwagę również: ostatnie zawody w których gracz brał udział, zawody w których nie uczestniczył, indywidualny rekord meczu.

G.     Tworzenie rankingu:  Każdy gracz/zespół powinien otrzymać miejsce w rankingu zanim przystąpi do zawodów. Jego miejsce/numer będzie uważany w zawodach jako podstawę rankingu i będzie oparty na wszystkich informacjach uzyskanych przez dyrektora zawodów. Gracze zostaną rozdzieleni między grupy lub pule w oparciu o ich miejsce w rankingu.

 02.2   Format Podwójne eliminacje:

A.     Przemieszczanie się w grupach: W systemie podwójnych eliminacji gracze, którzy przegrają pierwszy mecz, przechodzą do Grupy przegranych. Każdy z tych graczy może kontynuować grę aż do momentu drugiej przegranej. Ostatecznie zwycięzca grupy przegranej w finałach zmierzy się  ze zwycięzcą grupy wygranych. Zwycięzca grupy wygranych, ponieważ nie przegrał żadnego meczu ma przywilej wygrania zawodów w jednej turze. Jeżeli zwycięzca grupy przegranych wygra pierwszy mecz aby rozstrzygnąć zawody grany jest dodatkowy mecz, gdzie zwycięzca bierze wszystko.

B.     Długość gry: W systemie podwójnych eliminacji, grupa wygranych jest rozgrywana w typowych meczach gdzie trzeba wygrać dwa z trzech setów do 11 punktów. Finałowe cztery mecze zawodów (dwa ostatnie mecze grupy przegranych, finały grupy wygranych, finały zawodów) są grane dwa z trzech setów do 15 punktów. W grupie przegranych mecze grane są jednym setem do 15 punktów, z wyjątkiem dwóch ostatnich. Skrócenie meczy spowodowane jest przede wszystkim większą ilością meczy do rozegrania przez graczy z grupy przegranych. Zremisowany mecz zawodów Finały (w momencie kiedy finalista grupy przegranych wygra pierwszy mecz z finalistą grupy wygranych) może również zostać rozegrany jako pojedyncza gra do 15 punktów.

C.      Grupa pocieszenia: W systemie grupy pocieszenia gracz, który przegrał w drugim meczu przechodzi do grupy pocieszenia. Może awansować w rozgrywkach dopóki nie przegra kolejnego meczu. Zwycięzca grupy pocieszenia nie rywalizuje z finalistami grupy przegranych i grupy wygranych ale zostaje zwycięzcą grupie pocieszenia.

02.3 Format Pulowy

A.     Przemieszczanie się w Pulach: W systemie Pulowym gracze/zespoły są przydzieleni do małych grup/puli. W każdej puli grane są mecze każdy z każdym aż wyłoni się dwa czołowe zespoły/graczy, które przechodzą do dalszych rozgrywek.(często gra się w pojedynczych eliminacjach playoff).

B.     Podział: Gracze zostają rozdzieleni między pule opierając się na ich miejscu w rankingu zawodów. Wielkość puli powinna być ograniczona do 3,4 i 5 graczy gdzie 4 jest najbardziej optymalną ilością. Pula wielkości 3 powinna być używana tylko gdy jest więcej niż 5 graczy i mniej niż 8 graczy/zespołów.

C.     Długość gry: Wszystkie mecze grane są dwa z trzech setów do 11 punktów.

D.     Późniejsze rundy: Po pierwszej turze meczów ustalany jest ranking i pozycje graczy w następnych rundach mistrzostw. Jeżeli zdarzy się remis, do wyłonienia końcowego rankingu poniższe zasady rozstrzygają problem:

– jeżeli  gracz/zespół jest drugi w grupie, nie powinien zostać usytuowany w

  rankingu nie wyżej niż x+1 i nie niżej niż 2x , gdzie x oznacza ilość pul.

-jeżeli dwóch graczy w grupie  ma ten sam wynik meczowy to gracz, który wygrał

  head-to-head mecz pomiędzy nimi powinien otrzymać wyższe miejsce w puli.

-w rzadkim momencie 3 krotnego remisu w grupie, gdzie mecze h-to-h dają remis i tworzą koło. Powyższe zasady powinny zgodnie z kolejnością rozwiązują ranking

 a) najwyższa średnia otrzymana  ze wszystkich gier wygranych do  wszystkich przegranych zagranych w grupie licząc również mecze rozegrane z graczami nie należącymi do potrójnego remisu.

b)najniższa liczba punktów(total points) przyznanych we wszystkich wygranych meczach, wygrywa z pozostałą dwójką potrójnego remisu.

c) Losowanie przeprowadzone przez Głównego Sędziego zawodów.

E.      Grupa pocieszenia: W systemie grupy pocieszenia gracz, który przegrał w drugim meczu przechodzi do grupy pocieszenia. Może awansować w rozgrywkach dopóki nie przegra kolejnego meczu. Zwycięzca grupy pocieszenia nie rywalizuje z finalistami grupy przegranych i grupy wygranych ale zostaje zwycięzcą grupie pocieszenia. System służy wyłanianiu rankingu graczy którzy przestali uczestniczyć w rozgrywkach o tytuł.

 {mospagebreak}

03. Słowniczek
 • Center line – linia środkowa – linia dzieląca boisko wzdłuż, tworząc cztery równe pola.
 • Coin tos – rzut monetą –  jest wykorzystywany w pierwszej i trzeciej rundzie, aby wyłonić pierwszeństwo serwu lub pola broniącego.
 • Fault  –  błąd wykonany podczas serwu:
  • gdy serw nie wyląduje w polu docelowym;
  • kiedy zostaną wykonane dwa razy po sobie let-serve, czyli serw w polu z dotknięciem siatki;
  • kiedy gracz wykona serw przekraczając linię serwu.
 • Let-Serve – serw przechodzący, który dotknie siatki i spadnie na pole docelowe. Zawodnik jest uprawniony do powtórzenia serwu jeden raz.
 • Quadrant –  Pole docelowe – jedno z czterech pól 3×6,6m składających się na całe boisko.
 • Receiving plater/team  – gracz odbierający  – który znajduje się w polu docelowym. W doubles net musi zostać utrzymana kolejność odbierających serw – inaczej przyznawany zostaje fault.
 • Receiving rotation – rotacja odbierających – gracze nie mogą zamieniać się polami. Może to nastąpić tylko w momencie zmiany serwującego gracza i tylko w wyznaczonej kolejności na początku setu.
 • Screening – zasłanianie – zasłanianie przeciwnikowi widoku na serwującego górną częścią ciała jest uznane za blokowanie czystego serwu. Przyznawany jest Fault.
 • Seeding – ranking – przygotowanie szkicu rozgrywek w zawodach footbag net tak, aby lepsi gracze nie grali przeciwko sobie we wczesnych rozgrywkach zawodów.
 • Serve – serw – rozpoczyna grę. Serwujący kopie netbaga zza lini końcowej tak, aby trafił na pole docelowe.
 • Service Ace – as serwisowy – serw, który nie zostaje dotknięty przez gracza odbierającego i wpada w pole.
 • Service Line – linia końcowa boiska zza której wykonywane są serwy.
 • Serving Team – zespół zaczynający mecz serwem lub serwujący.
 • Side Line – Linia wyznaczająca granice boiska.
 • Side Out – strata – w modelu punktowania “Side Out”, czyli gry na straty – kiedy serwujący gracz/zespół nie przebije netbaga, który przeszedł na jego pole, spowoduje faul lub wykona zły serw.